Акумулатори - важна информация и съвети за поддръжка
Акцизни и Данъчни Калкулатори за Леки Автомобили (данък мпс, данък придобиване)
Безопасност за Младите Шофьори
Бланка на Двустранен констативен протокол за ПТП
Важни Телефони и Адреси (Бърза Помощ, КАТ, Полиция, Пожарна)
Винетни Такси (Винетки), Пътни (магистрални) Такси и Тол Такси в България и Европа
Годишен технически преглед на МПС (ГТП на МПС)
Документи при Регистрация и Промяна в Регистрация на МПС
Застраховка Гражданска Отговорност и КАСКО - Калкулатор и Цени
Инструкция за Съдържанието на Аптечките в МПС
Как да избираме автомобил на старо и за какво да гледаме при покупка
Калкулатор за Размери на Гумите и Правилно Налягане на Гумите за Повишена Сигурност
Камери за видеонаблюдение и радари в София и цяла България (местоположение)
Категории МПС
Листовки за Шофьорски Изпити на КАТ
Правила за безопасно шофиране от КАТ
Първа Медицинска Помощ при ПТП (пътно-транспортни произшествия)
Пътни Знаци
Пътни Карти на България и Европа
Регионални Полицейски Управления на МВР (РПУ)
Регистрационните номера в България
Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки
Тарифи за Таксите в системата на МВР
 
Документи при Регистрация и Промяна в Регистрация на МПС

Документи при регистрация и промяна в регистрация на МПС    

Необходими документи при регистрация и промяна в регистрацията на МПС


Необходими документи за промяна на регистрационен №:

1. Заявление за регистрация (за фирми: подпечатана с печат на фирмата);
2. Квитанция за платена такса МПС;
3. Застраховка “гражданска отговорност”;
4. Документи за самоличност на собстениците с постоянен адрес или упълномощено лице ако е за фирми;
5. Старите табели с регистрационни номера и регистрационно свидетелство.

Забележка: Ако единият номер е загубен или унищожен, собственикът подава саморъчно написана декларация. При липса на два броя регистрационни номера същите се обявяват за издирване от РПУ и се представя служебна бележка!


Необходими документи за промяна на собственост:

1. Заявление за регистрация (за фирми: с печат на фирмата и копие на “Булстат”);
2. Договор – копие и оригинал;
3. Квитанция за платена такса МПС;
4. Застраховка “гражданска отговорност”;
5. Документ за самоличност на собственика или нотариално заверено пълномощно;
6. Свидетелство за регистрация на МПС;
7. Диагностичен лист за техническа изправност.

Забележка: Регистрационни номера не отговарящи на БДС се подменят!


Необходими документи за бракуване на МПС:

1. Заявление за регистрация (за фирми с печат на фирмата);
2. Протокол за брак;
3. Регистрационните табели на МПС;
4. Регистрационното свидетелство на автомобила;
5. Личен паспорт на собственика или упълномощеното лице с нотариално заверено пълномощно (за фирми:пълномощно с печат и изх. №, копие от “Булстат”);
6. Собственика декларира писмено какво е състоянието на автомобила и къде се намира.


Необходими документи за регистрация на МПС от един регион в друг:

1. Заявление за регистрация - 2 бр. (за фирми: с печат на фирмата);
2. Копие на свидетелството за регистрация – 2бр.;
3. Документ за собственост – оригинал и копие – 2бр.;
4. Квитанция за платена такса МПС;
5. Застаховка “гражданска отговорност”;
6. Табели с регистрационни номера.


Необходими документи за издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС:

1. Заявление за регистрация (за фирми: с печат на фирмата и копие от “Булстат”);
2. Декларация от собственика за изгубено или откраднато регистрационно свидетелство;
3. Документи за самоличност на собствениците;
4. Квитанция за платена такса МПС;
5. Застраховка “гражданска отговорност”.


Необходими документи за първоначална регистрация на МПС с рег. № ХХ на чуждестранно физическо лице със срок на пребиваване в Република България над 3 години:

1. Заявление за регистрация – 1 бр.;
2. Документ за собственост – копие 2 бр.;
3. Квитанция за платена такса МПС;
4. Застраховка “гражданска отговорност”;
5. Документ за самоличност на чуждестранното физическо лице;
6. Диагностичен лист за технически преглед.


Необходими документи за първоначална регистрация на МПС:

1. Заявление за регистрация (за фирми: с печат на фирмата и копие на “Булстат”) снимано от 2-те страни;
2. Диагностичен лист за техническа изпарвност на МПС;
3. Документ за собственост: митническа декларация – копие 2бр. -фактура и договор при закупуване от фирма вносител – копие 2бр.;
4. Квитанция за платена такса МПС;
5. Застраховка “гражданска отговорност” 6. Личен паспорт на собственика;
6. Документ за самоличност на собстеника с постоянен адрес в съответния град.

Забележка: При регистрация на автомобил на фирма се представят всички решения от съда за регистация на фирмата. Представя се пълномощно и копие от пълномощтно от фирмата /печат, изх. №/, регистрираща автомобила или се явява лично управителя с личния си паспорт!

Заявление – 3 лв.
Диагностичен лист – 2 лв.
Монтаж на рег. номера – 4 лв.


Необходими документи за регистриране на внесени от чужбина превозни средства

1. При представяне за регистрация на МПС, собственост на физическо или юридическо лице, придобило собствеността в страна членка на ЕС, да се представят: оригиналното свидетелство за регистрация на автомобила; документ за придобиване на собствеността в чужбина, заедно с официален превод на български език; декларация по образец.
2. При регистрация на МПС, собственост на физическо или юридическо лице, закупило автомобила на територията на България от фирма, осъществяваща дейност по внос и продажба на МПС, да се представят: оригиналното свидетелство за регистрация на автомобила в страна-членка на ЕС; документ за придобиване на собствеността в България; декларация по образец, попълнена от юридическото лице, закупило автомобила в чужбина. Не се изисква представяне на документ за придобиване собствеността на автомобила в чужбина.
3. Не се изисква официален превод на български език на оригиналните чуждестранни свидетелства за регистрация, които са по европейски образец и съдържат същата информация, каквато се съдържа в новото българско свидетелство за регистрация, отговарящо на всички изисквания на ЕС.

RSQ, audiemotion.org
Видео Галерия
shofior.com svejo.net testdrive.bg ladaclub-bg.com