Акумулатори - важна информация и съвети за поддръжка
Акцизни и Данъчни Калкулатори за Леки Автомобили (данък мпс, данък придобиване)
Безопасност за Младите Шофьори
Бланка на Двустранен констативен протокол за ПТП
Важни Телефони и Адреси (Бърза Помощ, КАТ, Полиция, Пожарна)
Винетни Такси (Винетки), Пътни (магистрални) Такси и Тол Такси в България и Европа
Годишен технически преглед на МПС (ГТП на МПС)
Документи при Регистрация и Промяна в Регистрация на МПС
Застраховка Гражданска Отговорност и КАСКО - Калкулатор и Цени
Инструкция за Съдържанието на Аптечките в МПС
Как да избираме автомобил на старо и за какво да гледаме при покупка
Калкулатор за Размери на Гумите и Правилно Налягане на Гумите за Повишена Сигурност
Камери за видеонаблюдение и радари в София и цяла България (местоположение)
Категории МПС
Листовки за Шофьорски Изпити на КАТ
Правила за безопасно шофиране от КАТ
Първа Медицинска Помощ при ПТП (пътно-транспортни произшествия)
Пътни Знаци
Пътни Карти на България и Европа
Регионални Полицейски Управления на МВР (РПУ)
Регистрационните номера в България
Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки
Тарифи за Таксите в системата на МВР
 
Акцизни и Данъчни Калкулатори за Леки Автомобили (данък мпс, данък придобиване)
Данък МПС Калкулатор (общински данък върху превозни средства, пътен данък, данък придобиване)

Koli.bg Ви предоставя законовата база и калкулаторите за изчисляване на дължимите данъци върху превозните средства за леки автомобили със законово-установените данъчни коефициенти, които варират в различните общини според решения на общинските съвети. Вие можете лесно и удобно да изчислите актуалния пътен данък на Вашето МПС с два различни калкулатора, като въведете данните на Вашия автомобил и умножите крайния резултат по коефициента за увеличение на данъка на общината Ви по местоживеене и регистрация:

1. Актуален Калкулатор за Данък МПС (лек автомобил) за всички общини (с възраст и катализатор) - изчислява размера на дължимия данък МПС за всички общини в България според регистрацията на нови и употребявани автомобили и актуалните данъчни коефициенти за всяка община. Освен точна цена с коефициентите за всеки регион, този калкулатор взима в предвид и възраст на автомобила и наличието на катализатор. При представяне на сертификат за работещ катализатор, който се получава след преглед на изгорелите газове от сертифицираните сервизи,  стойността на данъка се намалява с 50% само за автомобили с мощност до 74 KW включително (100 конски сили).
 
2. Калкулатор за Данък МПС (без изчисляване по общини и катализатор) - данъчен калкулатор за изчисляване размера на данъка върху превозните средства за леки автомобили. Този калкулатор не взима в предвид различните коефициенти за общините и наличието на катализатор, поради което резултатите са приблизителни и ориентировъчни.

3. Калкулатор за общинския данък за придобиване на МПС (автомобили) - с този калкулатор можете да изчислите данъкът, който дължите при придобиване на автомобил. Този данък се налага за всяка покупка на автомобил, който вече е регистриран в България. От него са освободени собствениците на автомобили, които се регистрират за първи път в България и които им плащат екотаксата преди началната регистрация. За да се освободите от данък придобиване, трябва да покажете договор, фактура, голям талон и копие от документ за платена екотакса в данъчния отдел на вашата община.

Моля, имайте в предвид, че данък МПС се плаща на общините по местоживеене на собственика и регистрация на МПС и общинските съвети имат право да гласуват увеличение на коефициентите за данък МПС от един до три пъти над минимумите, заложени в закона (вижте долу).

ЗМДТ:
Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(1) За леки автомобили общинският съвет определя размера на данъка с наредбата по чл. 1, ал. 2 съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:
1. до 37 kW включително - от 0,34 до 1,02 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително - от 0,40 до 1,20 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително - от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително - от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW - от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:

Брой на годините от годината
на производство, включително
годината на производство
Над 14 години коефициент 1
Над 5 до 14 години включително коефициент 1,5
До 5 години включително коефициент 2,8

Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.


Пример: Община Пазарджик. Общинският съвет е гласувал с наредба, че за 2010 г. коефициентите за данък МПС са на долната граница. Мареа 1.8 16V, 83 KW: 83*1.10*1.5(колата е от 5 до 14 г.)=136,95 лв.
Ако съответната община гласува с наредба коефициентът за автомобили 74-110 KW да е 1,8 вместо минимума 1,10 , се получава годишен данък 224 лв. За кола от 5 до 14 г. с двигател 83 KW данъкът може да достигне до 410,85 лв. Както забелязвате, общинският съвет може с наредба да увеличава до 3 пъти коефициентите спрямо минимумите, заложени в закона.

При регистрация на моторно превозно средство в общината за данък МПС:
  1. Декларация по чл.54 от ЗМДТ
  2. Документ за придобиване / Договор и/или Митническа декларация/
  3. Копие от големия талон на КАТ
  4. Квитанция или платежно нареждане за платения 2,5 процентов данък при прехвърляне
  5. Квитанция или платежно нареждане за платения данък върху превозното средство
  6. Решение на ТЕЛК /при МПС до 117,64 кw и обем на двигателя до 2000 куб.см./


Акзици и мита

http://auto.mitnica.com/index.php?p=excise - Калкулатор за изчисляване а дължим акциз към митницата при придобиване на леки автомобили от  внос от трети за ЕС страни (страни извън ЕС). За вътрешнообщностен внос от страни членки на ЕС не се дължат акцизи и мита.


Законова база:

Акцизи
Чл. 40. (В сила от 1.07.2006 г.)
Акцизната ставка за употребяваните автомобили е, както следва:
1. за автомобили с мощност на двигателя над 120 kW до 150 kW по системата DIN - 35 лв. за 1 kW;
2. за автомобили с мощност на двигателя над 150 kW по системата DIN - 60 лв. за 1 kW;
3. за автомобили с мощност на двигателя над 126 kW до 157,5 kW по системата SAE - 33,33 лв. за 1 kW;
4. за автомобили с мощност на двигателя над 157,5 kW по системата SAE - 57,14 лв. за 1 kW.

    Акцизната ставка за новите автомобили е:
1. седемстотин лева + 90 лв. за 1 kW за разликата над 120 kW по системата DIN;
2. седемстотин лева + 85,71 лв. за 1 kW за разликата над 126 kW по системата SAE.

    Нов автомобил е автомобил, за който към датата на внасяне е налице едно от следните условия:
    а) не са изминали повече от 6 месеца от датата на първата му регистрация (включително в чужбина), или     б) е изминал не повече от 6000 км.

Видео Галерия
shofior.com svejo.net testdrive.bg ladaclub-bg.com